Om pasningsordningen

Leg og aktivitet

 

 

Min private pasningsordning er et socialt pasnings tilbud til alle børn i alderen 0-3 år (altså indtil de skal i børnehave, ved 3 års alderen), 

Tryghed, kys, kram og kærlig omsorg

er en helt naturlig ting i den anerkendende tilgang jeg har til de enkelte børn.

Børnenes trivsel er utrolig vigtig for deres velbefindende og deres indlæring, så 

HER TAGES HÅND OM HELE DIT BARN.


❤️Her lukkes børn og voksne ind i mit hjem og mit hjerte.

💚Jeg respekterer børnene og deres forældre som var de familiemedlemmer.

💙Jeg krammer og snakker med børnene, synger med dem, trøster dem og leger med dem.

💜Jeg tager mig tid og giver al den tid og omsorg jeg har.

❤️Dette sted er min drøm, hvor der er plads til fantasi og drømme store som små.

💙Her er plads til håb om en tryg fremtid, som starter med empati, små børnefødder der løber og latter som smelter hjerter

Så dette er ikke en helt almindelig pasningsordning og det skal det heller ikke være.

 

 

Det er et mål for mig at inden jeg sender

mine børn videre i børnehave har de fyldt rygsækken med masser af oplevelser

der ruster dem på deres videre tur i livet.

 

Mit mål er at børnene :

Har oplevet at hoppe i vandpytter, Is på vandpytter, at kravle op et sted, hvor det

er svært at komme ned og mærke følelsen af succes når det lykkedes, at spise i

naturen og af naturen, fra jord til bord, at trille ned af en bakke, at høre

skovens lyde, at lugte regn, alle vejrtyper, og at alt slags vejr er godt vejr, 

at de har lært om dyrene omkring os, hvor maden kommer fra , at lave ting at naturens

materialer, at holde naturen ren og sidst men bestemt ikke mindst at være

selvstændige.

 

At de føler tryghed ved naturen, er nysgerrig på og i naturen, glæden

ved at samle og tage med hjem, hvordan det er at overvinde egne grænser,

sand, mudder, jord og vand, at have været våd og blevet træt

 

Udebørn er sunde børn. Udebørn er også lig med beskidte børn. (og det bliver vi)

 

Det er klart, at naturens positive påvirkning starter tidligt.

Et barn udvikler sig meget hurtigt i de første tre år, og et lille barn har stor gavn af naturen.

Det er svært at genskabe de udfoldelses muligheder der lige udenfor vores dør.

 

 

Børnenes leg er det helt afgørende omdrejningspunkt for dagligdagen. Netop gennem legen udvikles de sociale kompetencer, som er helt centrale for børnenes udvikling.

 

Legen er den røde tråd i de mange aktiviteter, der foregår på børns og voksnes initiativer.

Ud over børnenes egne finurlige og fantasifulde påfund tilstræber jeg at inspirere til og præsentere børnene for nye aktivitetsmuligheder. Gennem legen afprøver og udforsker børnene verden.

 

I huset foregår der hele tiden en vekslen mellem voksen-igangsatte aktiviteter og børnenes selvorganiserede lege. Jeg har fokus på de signaler som børnene sender. I voksenplanlagte aktiviteter er jeg opmærksom på, hvilke børn der udvælges til at deltage i de forskellige aktiviteter således, at aktiviteterne har et pædagogisk sigte. Målet med aktiviteterne er dels at styrke bestemte kompetencer hos en bestemt gruppe børn, dels at give børnene kendskab til børn fra andre grupper og dermed - måske - skabe nye venskaber.

 

Udelivet i haven, på legepladser og generelt i naturen vægtes højt. Her stimuleres og styrkes børnenes sanser og motorik. Her præsenteres børnene for naturens mangfoldigheder, som regnormen der kan studeres på tæt hold, grene og blade, der kan blive til pynt på sandkagen, for ikke at tale om edderkopper og -spind. Livet på legepladsen og i skoven giver børnene mulighed for anderledes leg og fordybelse. Det være sig alene eller sammen med andre.Udenfor er der færre begrænsninger og større rum.Jeg bestræber mig på, i samarbejde med jer forældre, at give børnene de bedste rammer og muligheder til at blive robuste selvhjulpne, glade og nysgerrige børn, der har mod på livets mange udfordringer. For at nå i mål arbejder jeg med hele barnet.

 

De ting jeg arbejder med er beskrevet i læreplanerne her under

(klik på billederne).


Personlige kompetancer


Sociale

kompetancerSprog


Kulturelle

udtryksformer


Krop og bevægelse


Natur

fænomæner