Krop og bevægelse

Krop & bevægelse


Ved at styrke børnenes udvikling af motoriske færdigheder, styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for generelt at udvikle sig. I dagplejen er der mange rammer og mangfoldige muligheder for at udfordre børnene til at bevæge sig.


Ved at bruge sin krop og være kendt med sin krops muligheder og formåen, får barnet selvtillid og lyst til at udforske verden.


•Opfordrer til bevægelse og er selv med i legene. Vi kryber, triller, kravler op og ned, løber og går


•Børnene er med til at vælge og udbygge lege og bevægelser.


•Vi udforsker forskellige underlag (græs, bark, skovbund, fliser, vandpytter) – og gerne med bare tæer om sommeren.


•Vi øver finmotorik, når vi leger med perler, tegner og maler, bygger med klodser, spiser selv, fanger myrer og plukker små blomster og bær.


•Vi øver grov motorik, når vi hopper og danser, balancerer og gynger, kaster med bolde, kører på scootere og triller ned af bakkerne.


•Taler om de forskellige legmesdele, og bliver bevidste om hvad de hedder.