Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformerBarnets opfattelse af verden, andre mennesker og dets egne muligheder og potentialer udvikles og styrkes i mødet med et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.


Kulturelle udtryksformer er ikke kun kunstneriske og kreative, men også den måde vi omgås hinanden på.


I dagplejen introduceres børnene til mangfoldige udtryksformer som musik, sang, maling, ler, naturen, mad osv. Alt sammen noget der er med til at pirre og udfordre børnenes nysgerrighed.


Jeg lægger også stor vægt på den etiske dimension i kulturelle udtryksformer og værdier. Dvs. den måde hvorpå man møder sin omverden og hvordan omverdenen møder den enkelte - altså omgangsformer, traditioner, værdier og normer.


•Lærer og afholder danske traditioner


•Snakker om andre kulturer, andre sprog, andre lande, vilde dyr mv.


•Stifter bekendtskab med forskellige kulturelle udtryksformer i form af at tegne, male, lege med ler og trylledej mv.


•Får erfaring med de forskellige materialer og mulighederne i deres forskellighed, lysten til at være spontan og fantasiful


•Bygger med klodser og laver sandslotte


•Spiller og hører musik, synger og danser


•Tager på biblioteket, på gårdbesøg og til arrangementer og på udflugter


•Lærer bordskik og madkultur


•Lærer at hjælpe til i dagligdagen som f.eks. forberede maden, dække bord og rydde op