Kulturelle udtryksformer

Tilst Privat Pasningsordning

 

 

Åbningstider

 

Mandag til fredag

7.15 - 16

Kulturelle udtryksformerBarnets opfattelse af verden, andre mennesker og dets egne muligheder og potentialer udvikles og styrkes i mødet med et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.


Kulturelle udtryksformer er ikke kun kunstneriske og kreative, men også den måde vi omgås hinanden på.


I dagplejen introduceres børnene til mangfoldige udtryksformer som musik, sang, maling, ler, naturen, mad osv. Alt sammen noget der er med til at pirre og udfordre børnenes nysgerrighed.


Jeg lægger også stor vægt på den etiske dimension i kulturelle udtryksformer og værdier. Dvs. den måde hvorpå man møder sin omverden og hvordan omverdenen møder den enkelte - altså omgangsformer, traditioner, værdier og normer.


•Lærer og afholder danske traditioner


•Snakker om andre kulturer, andre sprog, andre lande, vilde dyr mv.


•Stifter bekendtskab med forskellige kulturelle udtryksformer i form af at tegne, male, lege med ler og trylledej mv.


•Får erfaring med de forskellige materialer og mulighederne i deres forskellighed, lysten til at være spontan og fantasiful


•Bygger med klodser og laver sandslotte


•Spiller og hører musik, synger og danser


•Tager på biblioteket, på gårdbesøg og til arrangementer og på udflugter


•Lærer bordskik og madkultur


•Lærer at hjælpe til i dagligdagen som f.eks. forberede maden, dække bord og rydde op

Aviaaja

Februar 2018

plads bliver ledig

1 februar 2021


Marts 2018

plads bliver ledig

15. september 2020

Liam

Juli 2018

Plads bliver ledig

juli 2021

(reserveret)

Milton

Juli 2019

plads bliver ledig

15. september 2020


Asger

November 2019

Plads bliver ledig

November 2022

Adressen er Stavnsvej 106, 8381 Tilst,  Telefon: +4531226220

Copyright © All Rights Reserved