Natur fænomener

Naturen og naturfænomenerNaturen pirrer nysgerrigheden og giver mulighed for mange forskellige oplevelser. Som natur dagpleje arbejder vi hen imod at børnene udvikler respekt og forståelse for naturen, så de oplever glæden ved at være i naturen.


Naturen sender budskaber som hurtigt lader sig tolke rent følelsesmæssigt.


Årstidernes skiften giver inspiration og stof til nye lege og naturens variation formår at stimulere alle sanser. Udemiljøet byder på andre muligheder for børnene, end dem de får indendørs. Udemiljøet kan opfylde barnets behov for sansemæssig stimulation. Der findes kræfter der udfordrer og inspirerer børnene: vinden, solen, torden, regnen og hvordan naturen skifter i takt med årstiderne.


Når vi er ude hver dag, oplever årstiderne og at vejret skifter


•Lader jeg barnet være nysgerrig og bruge alle sine sanser ved at røre, dufte, se, smage og lytte.


•Være nysgerrig og få lyst til at udforske vejret, sol, blæst, regn og sne.


•Lærer barnet respekt og omsorg for dyr og naturen.


•opleve glæden ved fordybelse i naturen og skabe ting af de materialer vi finder


•kende forskel på sti, vej, par, skov, strand, m.m og genkende steder vi har været ofte.