Personlig kompetancer

Barnets egen personlige udviklingJeg tager udgangspunkt i det enkelte barn ud fra færdigheder og kompetencer og ikke ud fra alder.


•Støtter og fremmer barnets selvværd ved at se det som det er, og værdsætte det for dette.


•Giver barnet selvtillid og troen på at det kan.


•Lærer barnet selvhjulpenhed og at udføre korte beskeder.


•Stiller krav og sætter grænser.


•Lærer barnet at alle følelser er tilladte og hjælper med at komme ud med dem på en hensigtsmæssig måde.


•Lærer at tilside sætte eget behov for en stund