Sociale kompetancer

Sociale kompetencer


Børnenes forskellige personligheder og egenskaber er alle vigtige for fællesskabet. I dagplejen oplever børnene, at de er en del af en større sammenhæng. Barnet skal blive bevidst om sin egen rolle i fællesskabet. Jeg viser børnene, at alle er værdifulde i fællesskabet, og at alle skal bidrage til fællesskabet.


Ved at få opmærksomhed, anerkendelse, støtte og omsorg opbygges barnets selvværd. Højt selvværd giver glæde over at være til. Jo mere selvværd barnet har, jo bedre er det rustet til at møde modgang.


Børnenes sociale kompetencer er nøglen til fællesskabet. Ved at være en del af fællesskabet oplever barnet glæden ved samspillet med andre børn. I dagplejen, har barnet muligheder for at indgå i relationer med andre mennesker - en forudsætning for at kunne agere i den komplekse verden, som barnet vokser op i.


Igennem legen udvikler børnene sociale kompetencer, som er centrale for deres udvikling. I legen afprøves og udforskes verden, og venskaber dannes.


For at kunne fungere i en gruppe er det nødvendigt, at barnet lærer at tage hensyn til og udvise respekt for andre. I mødet med andre erfarer barnet noget om sig selv og samtidig lærer barnet, hvordan dets adfærd og reaktioner virker på omverdenen.


•Hjælper og støtter børnene til selv at løse konflikter. Give og modtage knus


•At jeg som voksen er tydelige rolle- og identifikationsmodel ift. at vise omsorg for andre, at dele og vente på tur.


•Inddrager børnene i at hjælpe til med borddækning og oprydning, at holde fødselsdag for andre og komme med forslag til aktiviteter, for på den måde at blive en del af fællesskabet.


•Opfordrer de store til at hjælpe de små. Vise omsorg for andre.


•Opnå glæde ved fælles altiviteter som fælles leg, synge, bage tegne og gå tur osv.


I det sociale fællesskab i dagplejen har børnene rig mulighed for at lære at løse konflikter, forhandle og samarbejde. De skal lære, at der i fællesskabet er plads til at give udtryk for, hvad de gerne vil og har lyst til, men også forstå, at andre, ligesom de selv, har behov.