Sprog

SprogSprog er forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog og udtryksformer, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces. Der findes verbalt og nonverbalt sprog f.eks. talesprog, kropssprog og mimik,


•Barnets tilegnelse af begreber og ord styrkes, når barnet får mulighed for at gøre sig konkrete og sanselige erfaringer med omverdenen. I dagplejen støttes børnene i at give sproglig udtryk for deres oplevelser og følelser. Jeg sætter ord på handlinger og støtter barnet i at udtrykke sig sprogligt.


Gennem samtale, sang, musik, rim, remser, ordleg, mimik og højtlæsning, oplever barnet kommunikationens mange nuancer. Det er vigtigt at kende nuancerne for at kunne aflæse, forstå og indgå i relationer med andre mennesker.


Ved at understøtte sprog der omtaler og udtrykker følelser, hjælpes barnet til at forstå egne og andres følelser og reaktioner.


•Sætter ord på de ting vi ser, gør og oplever.


•Synger, læser, rim og remser, laver sjove ansigter, suger og puster.


•Hjælper barnet med at finde ord og sætte ord på dets følelser.


•Fortæller forældrene om dagen, så de hjemme kan fortsætte samtalen og fastholde indtrykkene.